Αρχική - Δρ. Γεωργία Μιχαλιάνου

Δρ. Γεωργία Μιχαλιάνου

Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
Βιομηχανική & Οργανωτική Ψυχολόγος
Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας

Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική Ενηλίκων
Ειδίκευση: Ενδυνάμωση, Αντιμετώπιση Άγχους, Εργασιακή Εξουθένωση, Εξισορρόπηση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Δρ. Γεωργία Μιχαλιάνου

Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Βιομηχανική & Οργανωτική Ψυχολόγος Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας

Ψυχολόγος – Διδάκτωρ Ψυχολογίας της Υγείας της Εργασίας µε εµπειρία στην εφαρµογή των αρχών της ψυχολογίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον για την αντιµετώπιση προκλήσεων σε θέµατα προσωπικού, διοίκησης, πωλήσεων και µάρκετινγκ. Πολύτιµη συνεργάτιδα της Ανώτατης Διοίκησης σε θέµατα αναδιοργάνωσης, αύξησης παραγωγικότητας και βελτίωσης ποιότητας.

Δρ. Γεωργία Μιχαλιάνου

Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Βιομηχανική & Οργανωτική Ψυχολόγος Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας

Ψυχολόγος – Διδάκτωρ Ψυχολογίας της Υγείας της Εργασίας µε εµπειρία στην εφαρµογή των αρχών της ψυχολογίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον για την αντιµετώπιση προκλήσεων σε θέµατα προσωπικού, διοίκησης, πωλήσεων και µάρκετινγκ. Πολύτιµη συνεργάτιδα της Ανώτατης Διοίκησης σε θέµατα αναδιοργάνωσης, αύξησης παραγωγικότητας και βελτίωσης ποιότητας.

Εκπαίδευση

University of Surrey Γκίλφορντ, Σάρρευ - Ηνωμένο Βασίλειο
University College London, Λονδίνο - Ηνωμένο Βασίλειο
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Σόφια - Βουλγαρία

Δρ. Γεωργία Μιχαλιάνου

Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Βιομηχανική & Οργανωτική Ψυχολόγος Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας

Εργασιακή Εµπειρία

Εργασιακή Ψυχολόγος - Σύµβουλος Διοίκησης & Στέλεχος Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης
08/2012 - 08/2014
MountainView
Σύµβουλος (Affiliate Consultant)
Συνεργάτιδα (Partner) / Οργανωσιακή Ψυχολόγος
09/2007 - 09/2008
Towers Perrin-ISR

Επιστημονικές Δηµοσιεύσεις

01.
Michalianou, G., Devereux, J.J., Rydstedt, L.W., & Cropley, M. (2011). An exploratory study to assess the impact of work demands and the anticipation of work on awakening saliva cortisol. Psychological Reports, 108, 274-280.
02.
Cropley, M., Michalianou, G. Pravettoni, G. & Millward,
L. (in press). The Relation of Post Work Ruminative Thinking with Eating Behaviour. Stress and Health
03.
Rydstedt, L.W., Cropley, M., Devereux, J.J., & Michalianou, G. (2009). The Effects of Gender, Long-Term Need for Recovery and Trait Inhibition-Rumination on Morning and Evening Saliva Cortisol Secretion. J. Anxiety, Stress, & Coping, 4.
04.
Cropley, M., Michalianou, G., & Pravettoni, G. Differences in post-work rumination with implications for health and illness. The 14th ECWOP Congress, Santiago de Compostela, Spain May 13-16, 2009

Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Βιομηχανική & Οργανωτική Ψυχολόγος
Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας

Ειδίκευση: Οργανωσιακή Αλλαγή & Ανάλυση Εκπαίδευση Εργαζοµένων Επιχειρηµατική Ανάπτυξη