Υπηρεσίες - Δρ. Γεωργία Μιχαλιάνου

Υπηρεσίες

Δρ. Γεωργία Μιχαλιάνου
Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
Βιομηχανική & Οργανωτική Ψυχολόγος
Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας
Υπηρεσίες:
Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική Ενηλίκων
Ατομικές Συνεδρίες

Μέσα σε ένα πλαίσιο κατανόησης και εχεμύθειας ο θεραπευόμενος μπορεί να μοιραστεί ό,τι τον προβληματίζει στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών. Οι ατομικές συνεδρίες έχουν διάρκεια 60’ και συνήθως πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να στοχεύσει σε πιο δομικές μακροχρόνιες αλλαγές ή σε μια πιο βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου θέματος. Ο τρόπος εργασίας και το εύρος των συναντήσεων συμφωνείται από κοινού και εξαρτάται από το αίτημα και την ανάγκη του κάθε θεραπευόμενου.

Ενδεικτικά, σκοπός των ατομικών συνεδριών μπορεί να είναι:

Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Βιομηχανική & Οργανωτική Ψυχολόγος
Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας

Ειδίκευση: Οργανωσιακή Αλλαγή & Ανάλυση Εκπαίδευση Εργαζοµένων Επιχειρηµατική Ανάπτυξη